نمایش دادن همه 7 نتیجه

وزن 3.8 کیلوگرم
ابعاد 25 × 5 × 20 سانتیمتر
وزن 5.3 کیلوگرم
ابعاد 45 × 8 × 25 سانتیمتر
وزن 2.2 کیلوگرم
ابعاد 25 × 5 × 20 سانتیمتر
وزن 1.7 کیلوگرم
ابعاد 23 × 8 × 22 سانتیمتر
وزن 1.3 کیلوگرم
ابعاد 20 × 8 × 21 سانتیمتر
وزن 1.1 کیلوگرم
ابعاد 20 × 8 × 21 سانتیمتر