• دستگاه سنگبری
 • دستگاه سنگبری
 • دستگاه سنگبری

برترین محصولات سنگبری

 • صنایع ایلیاکو
  دستگاه برش لینیرگاید (قابل حمل) با گیربکس دستی 260
  دستگاه برش لینیرگاید (قابل حمل) با گیربکس دستی 260
 • صنایع ایلیاکو
  دستگاه برش لینیرگاید (کارگاهی) سوپر با گیربکس اتوماتیک 330
  دستگاه برش لینیرگاید (کارگاهی) سوپر با گیربکس اتوماتیک 330
 • صنایع ایلیاکو
  دستگاه برش لینیرگاید (قابل حمل) 150/200
  دستگاه برش لینیرگاید (قابل حمل) 150/200
 • صنایع ایلیاکو
  دستگاه برش شفت گاید (قابل حمل) 125/150
  دستگاه برش شفت گاید (قابل حمل) 125/150
 • صنایع ایلیاکو
  دستگاه برش واگنی جدول بر (کارگاهی) D600
  دستگاه برش واگنی جدول بر (کارگاهی) D600
 • صنایع ایلیاکو
  دستگاه سرامیک بر دستی پروفیل گاید (بلبرینگی) 70/100/120
  دستگاه سرامیک بر دستی پروفیل گاید (بلبرینگی) 70/100/120
 • صنایع ایلیاکو
  دستگاه سرامیک بر دستی شفت گاید 100/70
  دستگاه سرامیک بر دستی شفت گاید 100/70
 • صنایع ایلیاکو
  دستگاه برش زاویه ای اسکوپ زن (قابل حمل)
  دستگاه برش زاویه ای اسکوپ زن (قابل حمل)
 • صنایع ایلیاکو
  دستگاه سرامیک بر دستی لینیرگاید سوپر با فرز 120/160
  دستگاه سرامیک بر دستی لینیرگاید سوپر با فرز 120/160
 • صنایع ایلیاکو
  دستگاه سرامیک بر دستی لینیرگاید سوپر 120
  دستگاه سرامیک بر دستی لینیرگاید سوپر 120
 • اسمرالدا
  دستگاه سرامیک بر دستی پروفیل گاید 70/100
  دستگاه سرامیک بر دستی پروفیل گاید 70/100
 • اسمرالدا
  دستگاه برش لینیرگاید (قابل حمل) 150/200/260
  دستگاه برش لینیرگاید (قابل حمل) 150/200/260
 • اسمرالدا
  دستگاه برش پروفیلی گاید (قابل حمل) 85/100/125/150
  دستگاه برش پروفیلی گاید (قابل حمل) 85/100/125/150
 • برومینی
  دستگاه برش لینیرگاید (قابل حمل) 150/200
  دستگاه برش لینیرگاید (قابل حمل) 150/200
 • برومینی
  دستگاه برش لینیرگاید سوپر (قابل حمل) 200
  دستگاه برش لینیرگاید سوپر (قابل حمل) 200
 • برومینی
  دستگاه برش لینیرگاید (قابل حمل) با گیربکس دستی 260
  دستگاه برش لینیرگاید (قابل حمل) با گیربکس دستی 260
 • برومینی
  دستگاه برش شفت گاید سوپر (قابل حمل) 150
  دستگاه برش شفت گاید سوپر (قابل حمل) 150
15 min
نوزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران
2019-07-28

نوزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران

نوزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران رویدادی چهار روزه که توسط اتاق تعاون ایران در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار شد.

این رخدادکه نم...

تماس با ما برای تماس کلیک کنید