راه‌های ارتباطی

دفتـر کـارخـانـه : ۰۲۱۴۸۰۰۰۹۵۹

امور مـشتـریان: 02148000959

آدرس ایـمیل : info@ilyaco.co

آدرس دفتر مرکزی و کارخانه : تهران، اتوبان شهریار -کرج، هفت جوی شهرک صنعتی زرین دشـت، خیابان دباغچی، پلاک ۹۶

ما را در شـبـکه‌های‌اجـتـماعی دنبال کنید.

راه‌های ارتباطی

شماره تماس دفتر کارخانه : 02148000959

امـور مـشـتـریـان: 0 2 9 7 8 5 5 2 1 09

ایـمـیـل :   i n f o @  i l y a c o .  c o  

تهران، اتوبان شـهـریــار – کرج، هفـت جـوی شهـرک صنعـتی زرین دشـت، خـیابان دباغـچی، پلاک ۹۶

ما را در شـبـکه‌های‌اجـتـماعی دنبال کنید.