پیام مدیرعامل

انسان ایلیاکویی چند بعدی فکر می‌کند؛ تنها به فکر منافع خویش نیست و فارغ از هر دامنه محدود کننده‌ای جهانی فکر و عمل می‌کند زیرا می‌داند که می‌توان باتکیه‌ بر منافع مشترک به بازی برد _ برد رسید.

 شادی با به اشتراک گذاشتن کم نمی‌شود و تکثیر خواهد شد. پس استفاده از ثروت نیز در راستای منافع مشترک نه‌ تنها کم نخواهد شد بلکه مضاعف می‌گردد. کره زمین، منابع و شرایط لازم برای آسایش و زندگی باکیفیت همه ساکنانش را دارد. عدم وجود این نوع زندگی به دلیل سوءمدیریت و تداخلات منافع است .

با ایجاد راهکارهایی بهتر برای رفع نیازهای قبلی و تولید دانش و تدوین روش‌هایی مناسب برای برطرف نمودن نیازهای جدید می‌توان کالا و خدمات بهتر ارائه نمود و از طریق آن به ثروت رسید.

 ثروت که برای ساخت جهانی بهتر لازم است از جهان و انسان‌های آن به دست می‌آید و باید دوباره به جهان و همان انسان‌ها بازگردد.

این مهم با روش گردآوری، تحلیل و استفاده از علوم، تجربیات و منابع قبلی (دینی، آکادمیک، تجربی، بومی و قومی) و تولید دانش جدید برای به‌کارگیری در تولید محصولات به انجام می‌رسد.

بهبود طراحی تولیدات گذشته، تولید محصولات خلاقانه و دانشی که بتواند نیازهای جدیدی را برای بشر برطرف نماید و برای نیازهای قبلی با استفاده از فرایندهای غیرآلاینده؛ راه کارهایی با امنیت بالاتر و هزینه کمتر ارائه نماید و کیفیت زندگی را بالاتر ببرد و منجر به کیف کردن از زندگی می‌شود، مسیر مجموعه ایلیاکو و نبراس، امیدواریم به سهم خود در این هدف اثر گذار باشیم.

مهندس فرهاد فدایی ​