نمایش دادن همه 3 نتیجه

قطر صفحه برش

23 سانتیمتر

تیپ و برند

ایلیاکو پاور

قطر شفت مرکزی

14 میلی متر

قطر صفحه برش

18 سانتیمتر

تیپ و برند

ایلیاکو پاور

قطر شفت مرکزی

14 میلی متر

قطر صفحه برش

11.5 سانتیمتر

تیپ و برند

ایلیاکو پاور

قطر شفت مرکزی

14 میلی متر