تـضمیـن دقـت، کیـفیـت، سـرعـت و به صرفه بودن درساخت ساختمان

سرامیک‌برهای ایلیاکو تجهیزاتی حرفه‌ای و دقیق هستند که مهم ترین نیاز استادکـاران را در برش سرامیـک تامین می کنند.

تضمین دقت، کیفیت، سـرعت و به صـرفه بـودن در سـاخت سـاختمان

دستگــاه سنگبــری جـایگزیـن مــدرن‌تـر، دقیــق‌تـر و بـروز‌تـری بـرای ابزار های سنتـی بـرش سنگ است، تا مهمتریـن چالش استادکاران و سازندگان ساختمان که افزایش هرچه بیشتر دقت و سرعت انجـام کار، صرفه اقتصـادی و پیشگیـری از هدر رفت سنگ و سرامیـک است را رفع نماید.

قابلیت جابجایی

دستگـاه سنگبـری ایلیاکـو با طراحـی منحصـر به فرد این قابلیـت را دارد که به راحتی بین پروژه ها و کارگاه های شما قابل حمل و جابجایـی باشد.

مقرون به صرفه

صـرفه اقتصـادی بیشتـری را با جلـوگیـری از هـدر رفـت
قطعه کار ایجاد کنید.

اجرای انواع برش بدون ایجاد آلودگی

فـرم های مختلـف بـرش و ابـزار زنـی سنـگ و سرامیـک ساختمانـی را بـه شکلـی دقیـق و بـدون ایجـاد آلودگـی محیطی و صوتی اجرا کنید.

دستگاه های تولیدی

محصـولات دستگـاه بـرش سنـگ ایلیاکـو در 9 تیـپ مختلـف هـر کـدام بـا طـول هـای بـرش مفیـد 150 سانتیمتـر تـا 330 سانتیمتـر، با آپشن ها و امکانـات مختلـف در تیراژ بالا تولیـد و ارائـه می شونـد.

دستگاه‌های سنگبـری که بـرای اولین بار در ایران تولید شده‌اند

پاسخ سوالاتی که باید بدانید

دستگاه برش سنگ ایلیاکو چه ابعادی را برش می دهند ؟

دستگاه برش سنگ ایلیاکو در سایز های 150 سانتیمتر، 2 متر ، 260 سانتیمتر و 330 سانتیمتر طول برش مفید ارائه می شوند و هر کدام عرض کارگیر 65 تا 90 سانتیمتر را پوشش می دهند.

دستگاه های برش سنگ ایلیاکو چه سنگ هایی را برش می دهند؟

تمامی مدل های دستگاه سنگبری ایلیاکو با دارا بودن قوی ترین الکتروموتور های 3 اسب توانایی برش تمامی متریال سنگ و سرامیک ساختمانی اعم از : تراورتن – مرمریت – ماربل – شاخه گرانیت – موزائیک و سخت ترین سرامیک های پرسلانی تا ضخامت 10 سانتیمتر را به راحتی دارا می باشند.

آیا دستگاه برش سنگ ایلیاکو قابل حمل هستند؟

بله دقیقا تمامی مدل های دستگاه سنگبری ایلیاکو با پایه های خم کاری شده بسیار مستحکم به صورت جدا شونده طراحی شده اند تا دستگاه به راحتی قابل حمل و جابجایی باشد.

مشخصات حرفه ای ترین محصولات دستگاه سنگبری را در این کاتالـوگ مشاهده کنیـد.