نمایش 37–48 از 135 نتیجه

قطر صفحه برش

25 سانتیمتر

تیپ و برند

ایلیاکو پاور

قطر شفت مرکزی

60 میلیمتر

قطر صفحه برش

23 سانتیمتر

تیپ و برند

ایلیاکو پاور

قطر شفت مرکزی

14 میلی متر

قطر گردبر

65 میلی متر

تیپ و برند

ایلیاکو سوپر

قطر شفت مرکزی

14 میلی متر

قطرگردبر

60 میلی متر

تیپ و برند

ایلیاکو سوپر

قطر شفت مرکزی

14 میلی متر

قطر گردبر

80 میلی متر

تیپ و برند

ایلیاکو پاور

قطر شفت مرکزی

14 میلی متر

وزن 2.2 کیلوگرم
ابعاد 35 × 25 × 20 سانتیمتر
تیپ و برند

ایلیاکو

قطر گردبر

75 میلی متر

تیپ و برند

ایلیاکو پاور

قطر شفت مرکزی

14 میلی متر

قطر صفحه برش

23 سانتیمتر

تیپ و برند

ایلیاکو سوپر

قطر شفت مرکزی

22.2 میلی متر

ضخامت برش

4 سانتیمتر

قطر صفحه برش

18 سانتیمتر

تیپ و برند

ایلیاکو پاور

قطر شفت مرکزی

14 میلی متر

قطر گردبر

65میلی متر

تیپ و برند

ایلیاکو پاور

قطر شفت مرکزی

14 میلی متر

قطر صفحه برش

23 سانتیمتر

تیپ و برند

ایلیاکو سوپر

قطر شفت مرکزی

22.2 میلی متر

نوع سگمنت

دندانه زنجیره ای (X)