نمایش 25–36 از 135 نتیجه

قطر صفحه برش

25 سانتیمتر

تیپ و برند

ایلیاکو سوپر

قابلیت برش

سرامیک – سرامیک پرسلان

قطر شفت مرکزی

25.4 میلیمتر ( 1 اینچ )

قطر صفحه برش

30 سانتیمتر

تیپ و برند

ایلیاکو پاور

قطر شفت مرکزی

25.4 میلیمتر ( 1 اینچ )

ضخامت برش

8 سانتیمتر

قابلیت برش

تراورتن -مرمریت- ماربل -سرامیک پرسلان سخت

وزن 1 کیلوگرم
قطر صفحه برش

30 سانتیمتر

تیپ و برند

ایلیاکو پاور

قطر شفت مرکزی

25.4 میلیمتر ( 1 اینچ )

قابلیت برش

تراورتن -مرمریت- ماربل -سرامیک پرسلان سخت

ضخامت برش

8 سانتیمتر

نوع سگمنت

چاکدار مویی j

قطر صفحه برش

25 سانتیمتر

تیپ و برند

ایلیاکو سوپر

قطر شفت مرکزی

60 میلیمتر

قطر گردبر

120 میلی متر

تیپ و برند

ایلیاکو پاور

قطر شفت مرکزی

14 میلی متر

قطر صفحه برش

35 سانتیمتر

تیپ و برند

ایلیاکو پاور

قطر شفت مرکزی

60 میلیمتر

قطر صفحه برش

30 سانتیمتر

تیپ و برند

ایلیاکو پاور

قابلیت برش

تراورتن – مرمریت- ماربل

قطر شفت مرکزی

25.4 میلیمتر ( 1 اینچ )

قطر گردبر

80 میلی متر

تیپ و برند

ایلیاکو سوپر

قطر شفت مرکزی

14 میلی متر

قطر گردبر

110 میلی متر

تیپ و برند

ایلیاکو پاور

قطر شفت مرکزی

14 میلی متر

قطر صفحه برش

30 سانتیمتر

تیپ و برند

ایلیاکو پاور

قطر شفت مرکزی

60 میلیمتر

وزن 1 کیلوگرم
تیپ و برند

ایلیاکو اکونومی

قطر شفت مرکزی

50 میلیمتر

قطر صفحه برش

30 سانتیمتر

قابلیت برش

تراورتن – مرمریت – ماربل – کاشی – سرامیک

ضخامت برش

8 سانتیمتر

نوع سگمنت

دندانه یکسره

قطر گردبر

75 میلی متر

تیپ و برند

ایلیاکو سوپر

قطر شفت مرکزی

14 میلی متر