نمایش 1–12 از 83 نتیجه

تیپ و برند

ایلیاکو

ضخامت برش

12 میلیمتر

وزن 1.9 کیلوگرم
ابعاد 48 × 10 × 8 سانتیمتر
تیپ و برند

ایلیاکو

وزن 5.5 کیلوگرم
ابعاد 48 × 10 × 8 سانتیمتر
تیپ و برند

ایلیاکو

وزن 2.3 کیلوگرم
ابعاد 48 × 10 × 8 سانتیمتر
تیپ و برند

ایلیاکو

وزن 5.5 کیلوگرم
ابعاد 45 × 30 × 30 سانتیمتر
تیپ و برند

ایلیاکو

قطر گردبر

45 میلی متر

تیپ و برند

ایلیاکو سوپر

قطر شفت مرکزی

14 میلی متر

قطر صفحه برش

11.5 سانتیمتر

تیپ و برند

ایلیاکو سوپر

قطر شفت مرکزی

22.2 میلی متر

قطر صفحه برش

18 سانتیمتر

تیپ و برند

ایلیاکو سوپر

قطر شفت مرکزی

22.2 میلی متر

قطر صفحه برش

23 سانتیمتر

تیپ و برند

ایلیاکو سوپر

قطر شفت مرکزی

22.2 میلی متر

ضخامت برش

4 سانتیمتر

قطر گردبر

120 میلی متر

تیپ و برند

ایلیاکو سوپر

قطر شفت مرکزی

14 میلی متر

قطر گردبر

110 میلی متر

تیپ و برند

ایلیاکو سوپر

قطر شفت مرکزی

14 میلی متر

قطر گردبر

80 میلی متر

تیپ و برند

ایلیاکو سوپر

قطر شفت مرکزی

14 میلی متر