نمایش 13–19 از 19 نتیجه

وزن 26 کیلوگرم
ابعاد 150 × 25 × 20 سانتیمتر
طول برش مفید

120 سانتیمتر

تیپ و برند

ایلیاکو

ضخامت برش

2 سانتیمتر

قابلیت برش

انواع کاشی و سرامیک

نوع سینی کف

چوبی

سیستم حرکتی

لینیرگاید

وزن 1 کیلوگرم
ابعاد 15 × 12 × 20 سانتیمتر
وزن 12 کیلوگرم
ابعاد 70 × 25 × 20 سانتیمتر
تیپ و برند

ایلیاکو

سیستم حرکتی

پروفیل گاید

طول برش مفید

70 سانتیمتر

ضخامت برش

12 میلیمتر

وزن 15 کیلوگرم
ابعاد 100 × 30 × 20 سانتیمتر
تیپ و برند

ایلیاکو اکونومی

وزن 20 کیلوگرم
ابعاد 80 × 50 × 20 سانتیمتر
تیپ و برند

ایلیاکو

طول برش مفید

100 سانتیمتر

سیستم حرکتی

شفت گاید

ضخامت برش

12 میلیمتر

وزن 15 کیلوگرم
ابعاد 100 × 50 × 20 سانتیمتر
تیپ و برند

ایلیاکو

ضخامت برش

12 میلیمتر

طول برش مفید

100 سانتیمتر

سیستم حرکتی

شفت گاید

وزن 30 کیلوگرم
ابعاد 200 × 65 × 35 سانتیمتر
طول برش مفید

160 سانتیمتر

تیپ و برند

گروه قله

ضخامت برش

12 میلیمتر

قابلیت برش

انواع کاشی و سرامیک

سیستم حرکتی

لینیرگاید