نمایش 85–96 از 135 نتیجه

قطر صفحه برش

11.5 سانتیمتر

تیپ و برند

ایلیاکو

قطر شفت مرکزی

25.4 میلیمتر ( 1 اینچ )

قابلیت برش

گرانیت – موزاییک – آجر نسوز

ضخامت برش

2 سانتیمتر

نوع سگمنت

چاکدار کلیدی

وزن 20 کیلوگرم
تیپ و برند

ایلیاکو

قطر صفحه برش

11.5 سانتیمتر

تیپ و برند

ایلیاکو سوپر

قطر شفت مرکزی

22.2 میلی متر

قطر صفحه برش

11.5 سانتیمتر

تیپ و برند

ایلیاکو سوپر

قطر شفت مرکزی

22.2 میلی متر

قابلیت برش

سرامیک – سرامیک پرسلان

نوع سگمنت

دندانه زنجیره ای (X)

قطرابزار زن

7.5 سانتی متر

تیپ و برند

ایلیاکو پاور

قطر شفت مرکزی

22.2 میلی متر

قطر ابزار زن

7.5 سانتی متر

تیپ و برند

ایلیاکو پاور

قطر شفت مرکزی

22.2 میلی متر

وزن 20 کیلوگرم
تیپ و برند

ایلیاکو

وزن 20 کیلوگرم
تیپ و برند

ایلیاکو

قطر صفحه برش

11.5 سانتیمتر

تیپ و برند

ایلیاکو پاور

قطر شفت مرکزی

22.2 میلی متر

قابلیت برش

تراورتن -مرمریت- ماربل -سرامیک پرسلان سخت

قطر صفحه برش

11.5 سانتیمتر

تیپ و برند

ایلیاکو پاور

قابلیت برش

تراورتن – مرمریت- ماربل

قطر شفت مرکزی

22.2 میلی متر

قطر صفحه برش

11.5 سانتیمتر

تیپ و برند

ایلیاکو پاور

قطر شفت مرکزی

22.2 میلی متر

قابلیت برش

سرامیک – سرامیک پرسلان

نوع سگمنت

دندانه زنجیره ای (X)