نمایش دادن همه 3 نتیجه

قطر صفحه برش

23 سانتیمتر

برند

ایلیاکو

قطر شفت مرکزی

14 میلی متر

قطر صفحه برش

18 سانتیمتر

برند

ایلیاکو

قطر شفت مرکزی

14 میلی متر

قطر صفحه برش

11.5 سانتیمتر

برند

ایلیاکو

قطر شفت مرکزی

14 میلی متر