درباره صنایع ایلیاکو

گروه صنایع ایلیاکو در سال 1395 با تعریف بخشهای موسسه علمی فرهنگی، شرکت تولیدی، شرکت بازرگانی و گروه مدیریت گسترش پیداکرد. با افزودن مجموعه ایتالیا (Ilyaco industrial group s.r.l) و مجموعه اربیل عراق ، مسیر توسعه خود را ادامه داد .ایلیاکو هم اکنون مسیر توسعه را همراه با برند های ایلیاکو (Ilyaco) ، اسمرلدا (smeralda) ، برومینی ایتالیا (Borromini) و اکواوم (Eco umm) در ایران، عراق و ایتالیا در صنایع بازیافت، محصولات غذایی و سلامتی، تولید نرم افزار و صنعت ماشینسازی و قطعه سازی ادامه میدهد.

افتخارات

تماس با ما برای تماس کلیک کنید