بست اسکوپ (گیره اطمینان نما)

سفارش
مشخصات فنی
قطر دیسک30cm
سایز شفت مرکزی25cm
تماس با ما برای تماس کلیک کنید